Klachtenregeling

[content_klachtenregeling]

Kwaliteit van de zorg

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd.

Register

Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG-register van de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. Meer lezen

Klacht over uw fysiotherapeut?

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Bijvoorbeeld over de behandeling of over de manier waarop uw fysiotherapeut of een praktijkmedewerker met u omgaat. De meest eenvoudige en snelste manier is om uw klacht rechtstreeks te bespreken met de fysiotherapeut. U kunt samen overleggen hoe de klacht is ontstaan en hoe het probleem opgelost kan worden. Soms blijkt het om een misverstand te gaan.

Vindt u het lastig om de klacht direct te bespreken? U kunt ook een afspraak maken op een later tijdstip en iemand die u vertrouwt meenemen om u te helpen uw klacht te bespreken, u kunt ook gebruik maken van de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u ook terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om de klachtenfunctionaris telefonisch te benaderen. Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur).

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht.

Meldingsformulier klachten

Reglement klachtenregeling fysiotherapie

Geschillencommissie Fysiotherapie

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de fysiotherapeut als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Meldingsformulier Geschillen

Contactgegevens

Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie

Secretariaat Klachten en Geschillencommissie Fysiotherapie

Postbus 248 3800 AE Amersfoort

033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Klachten over het fysiotherapeutisch handelen van de fysiotherapeut kunt u gratis indienen bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid, uitgezonderd de (eventuele) kosten van (juridische) bijstand. Bij uw afweging of u het Tuchtcollege inschakelt, is het goed om te weten dat de procedures langer duren en formeler zijn dan behandeling door de Klachtencommissie.

Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Als het Tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zijn beroep niet meer uitoefenen.

Contactgegevens

De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl vindt u de contactgegevens.