Praktijk informatie

In 2024 hebben wij, uitgezonderd met zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid, ASR en CZ/Ohra/Delta Lloyd, met alle zorgverzekeraars een overeenkomst.

Openingstijden van de praktijk:
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur en zaterdag vanaf 09.00 tot 13.00 uur.

In overleg met de fysiotherapeut is het mogelijk om buiten genoemde tijden af te spreken.

Contact:
Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 020-7792222 – 0651993654.

Door omstandigheden kan het zijn dat de telefoon niet direct kan worden opgenomen. Spreek dan u naam en telefoonnummer in. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Afmelden:
Als een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen. 

Aanmelden:
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw persoonsgegevens en uw zorgverzekering. Indien van toepassing een verwijsbrief.  In de praktijk zijn zowel mannelijke als vrouwelijke therapeuten aanwezig. Het staat vrij om uw voorkeur aan te geven door wie u behandeld wilt worden. Behandelen van migrantenvrouwen wordt op verzoek uitgevoerd door de vrouwelijke collega’s.

Als uw zorgverzekeraar fysiotherapie niet vergoedt dan verzoeken wij u de behandeling vooruit te betalen. In 2024 is het praktijktarief € 45,00.  U krijgt daarover een factuur. U kunt wachten in de wachtruimte en wordt dan later opgehaald door de betreffende fysiotherapeut. Het is niet toegestaan om zonder toestemming zich in privé of andere ruimtes te bevinden.

De fysiotherapeut
De eerste behandeling bestaat uit een intake en onderzoek. Dit zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Er zal met u besproken worden of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm omvatten. Een behandeling duurt 20-25 minuten.

DTF: Directe Toegang Fysiotherapie.
Wij zijn DTF gecertificeerd. Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk, wat betekend dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Een verwijsbrief is wel noodzakelijk bij thuisbehandelingen of chronische aandoeningen die voorkomen op de lijst Borst. De fysiotherapeut zal u daarover informeren.

Kwaliteit:
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk zijn BIG geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF. Om de kwaliteit te waarborgen van de fysiotherapeuten worden er verplichte bij en nascholingscursussen gevolgd. Als uw behandeling beëindigd is dan krijgt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen met uw ervaringen in de praktijk. Hiermee kunnen we door opbouwende kritiek onze kwaliteit verbeteren.

Privacy:
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming:
Om te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk zoveel mogelijk waar tijdens vakantie, ziekte en studie verzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt met uw toestemming een fysiotherapeut van de praktijk gevraagd de behandeling over te nemen.

Hygiëne:
Wij vragen u voor iedere behandeling 2 grote handdoeken of badlakens mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiëne in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. De behandelend fysiotherapeut kan en mag u daarop wijzen of aanspreken.

Klachten:
Wij zijn aangesloten in het klachtenregister. Als u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut. Uw klacht zal worden behandeld
in overeenstemming met de richtlijnen van het KNGF.

Privacyreglement:
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. De fysiotherapeut mag geen gegevens zonder uw toestemming doorgeven aan derden. Bij het afstaan van gegevens is een geldig ID voorzien van uw handtekening verplicht. U tekent ook altijd voor ontvangst en goedkeuring.

Eigendommen:
De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Niet roken:
Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten) mag niet gerookt worden.

Het is mogelijk dat u langer moet wachten. De behandeling van de fysiotherapeut kan door omstandigheden uitlopen. Wij vragen uw begrip hiervoor.